Tartalom
Menü
     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Publikum
Indulás: 2007-02-28
     
Beszámolok 2007-2011
Beszámolok 2007-2011 : Művészet és erotika - Szexualitás és erotika a művészetben rendezvény

Művészet és erotika - Szexualitás és erotika a művészetben rendezvény

  2011.01.22. 18:48

Dr. Márté Zsuzsanna Fruzsina írása HIERONYMUS BOSCH-ról


 

Művészet és erotika
 
Előhang
Reggeli készülődésem közepette, félig megfésülködve, belém nyilallt, hogy a kocsiban hagytam a korombéli nők elmaradhatatlan kellékét: a neszeszerem, így hát felkapva a kabátom, ahogy voltam kiszaladtam a ház elé az autómhoz, közben imádkozva, hogy ne járjon erre senki. Bizony úgy néztem ki, mint egy Bosch által festett démon. Ekkor jött az ötlet Boschról fogok írni nektek,
( szerencsére nem jött senki, s így nem kell a járókelőnek hosszasan pszichológushoz járni a látvány  sokkja miatt).
 
A Téma
 
A téma nagy, és izgalmas. Művészet és erotika, vagy a művészet erotikája, vagy erotikus művészet? Lehetne még játszani a szavakkal, de most inkább az általam választott korról, festőről beszélek.
A kor, a sokak által „sötét középkornak” nevezett időszak a hely németalföld, s a festő HIERONYMUS BOSCH. Eredeti nevén Jeroen van Aken. Aki 1450 körül született,élt 1516-ig. Élete nagy részét s’-Hertogenboschban élte.
Bosch talán még most is művészettörténet egyik legvitatottabb alakja. Életéről nagyon keveset tudunk. Képeinek szimbolikáját mind a mai napig többféleképpen értelmezik. a művelődéstörténet komoly berkeiben nagy rejtélynek számít, ha megpróbálják megfejteni, még nagyobb félreértések adódnak, Ő lett a művelődéstörténet egyik „csodabogara”. Egy időben egyoldalúan hangsúlyozták az üttörő szerepét az életkép és tájkép ábrázolás fejlődésében. Manapság a pszichoanalizis dilettáns módon használt rejtjelkulcsával próbálnak szexuális jelképteremtőt faragni belőle.
 
Festményeinek fő témája az emberi bűnök, gyengeségek. A bujaság, mint bűn Bosch festményein, melyek ikonokgráfiának is felfoghatóak mindig megjelenik.
Bosch érdekességéhez még annyit megjegyeznék, hogy egy időben eretneknek bélyegzett festményeinek legnagyobb gyűjtője II Fülöp, más néven „Okos Fülöp”  a bigott nagy keresztény király volt. Szomorú az, hogy egy időben ezt a tényt a tudományos körök szerették agyonhallgatni, vagy meg sem említeni.
 
Boscht egy időben nagyon sokan hamisították, Ma 20 képet tartanak eredeti Bosch festményként számon.
 
Vessünk egy pillantást a korra is melyben Bosch élt és alkotott. Gazdaságilag a németalföld a kor egyik legfejlettebb vidéke volt a szellemileg elmaradott déli országok kultúrájához képest, mégis sok konfliktussal volt terhes. A harcvonalak teljes kuszasága jellemezte: nemesek- nemesek ellen, a céhek a nincstelenek ellen, valamint a spanyol uralom elleni felkelés is súlyosbította a helyzetet.
Ez volt az európai kultúrának azon korszaka, amelyben a sátán nem csak a mesében létezett, hanem mindennapok világában is jelen volt ( VIII: Vince hírhedt bullája) a boszorkányüldözés harmadik legszörnyűbb hullámának korában vagyunk.
Bosch ezt a világot sok festményén kipellengérezte pld a Szent Antal megkísértése című képén egy fekete misét ábrázol.
Erotikus képeket is találunk a középkor Európájában, de ezek csak a kódexekben láthatóak, és persze csak a gazdagok juthattak hozzá. A középkor kutatói szerint ezek egyszerre elégítették ki a középkori ember erotikus és vallási igényeit.
A kor nő ideálja az „ új Éva” ; Szűz Mária, A kultuszának elterjesztéséért Szent Bernát tette a legtöbbet. A nő pozitív szerepe kimerült a szűziességben, és az anyaságban.
A legfőbb követendő példa az apáca életmód volt. Ebben a korban Szent Bernát számtalan írásával járult hozzá a szerelemi érzés és a misztika kapcsolatának megalapozásához. Az énekek éneke magyarázata például.
Az apácák testi-lelki egybeolvadása Istennel, a pasztorálok: Imé, Ő jő ugrálva a hegyeken, szökellve a halmokon. A kifejező ige „násza” megfogalmazás, a tökéletes ideált megvalósító apáca krisztus jegyese a „sponsa Christi”. A ciszterci kolostorokhoz kapcsolódó laikus beginák jól példázzák e földi szerelem, és e vonzalom sajátos kapcsolatát, ellentétét.
A németalföldi tartományokban a begrádok, adamisták,ördögimádók,boszorkányok, és a hírhedt „szabad szellem testvérei”-nek máglyái füstölögtek, ugyanakkor őfelsége (II Fülöp) ügynökei azon fáradoztak, hogy Bosch festményeit megvegyék, elvegyék a király számára. Még Orániai Vilmos brüsszeli palotájában is lefoglalják a képeket. Bosch kilenc legfontosabb képét. 1574-ben a király kolostori fellegvárában az Escorialban, helyezik el, tizenkét képe a Madridi palotában, a másik tizenkettő pedig a Prado nevű vadászkastélyában nyert elhelyezést. Mind a mai napig a legtöbb festménye Spanyolországban, a Pradoban, és az Escoriálban van.
 
E kis kitérő után térjünk vissza Bosch műveihez, festészetéhez. Műveit benépesítette gnómokkal, szörnyekkel, elbűvölő, és elképesztő démoni figurákkal, mesebeli lényekkel, az emberi testeket hal, madár, vagy ragadozó fejjel, vagy disznó fejjel. A lények egy része láthatóak a középkori bestiáriumokban, mely könyvek Alexandriából, Egyiptomból származtak.
 
Bosch egyik legvitatottabb szimbolikájú festményét választottam, amely talán a legközelebb áll a témánkhoz.
A szimbolikájának értelmezését Wilhelm Fraenger (leghíresebb Bosch kutató) szerinti értelmezését tekintem iránymutatónak.
A tudós 20 évet szentelt az életéből Bosch szimbolikájának megfejtésére.
Elemezték a brabanti közmondásokat, beszédfordulatokat, és az alábbiakban leírt szimbólumok értelmezése a következő.
-       a medve a harag halálos bűnét jelenti
-       a varangyos béka amely legtöbbször egy szereplőn gubbaszt a bujaság, ha nemi szerven gubbaszt célzás a bujaság, ha mellen vagy arcon akkor a kevélység bűnére figyelmeztet. Lehet még a hitetlenség szimbóluma is.
-       A fejen a fordított tölcsér a csalárdság
-       A csont cipő a gonosz emberről tanúskodik
-       A nyíl a gonoszságot jelképezi, egy férfi hátsó felében pedig a romlottságot
-       A korsó a bujaság szimbóluma; egy bottal kombinálva alkalmazza általában
-       A duda és a lant szintén a bujaságot jelképezi
-       A hal a sátáni gonoszság jelképe, ami azért érdekes, mert a halat  a kereszténység egyik jelképének tartják
-       A bagoly szemben az antik mitológiával nem a bölcsesség szimbóluma, hanem Bosch képein olyan szereplőkkel áll kapcsolatban akik valamilyen alattomosságot eltitkolnak, vagy éppen a hét főbűn egyikének rabjai titokban
-       A megfeneklett hajó a lezüllött egyház szimbóluma
-       A hattyú olykor pozitív jelentésű Mária tisztaságát jelképezi, de vannak képek ahol az ellenkezőjét
-       Az egyszarvú is több értelmű jelképezi a keresztényi szűziességet, és egyben a férfi potenciát is.
-       A virág és gyümölcsszedés a nemi érintkezést jelenti
-       Az eper jelenti a földi kéjt, a mohó élnivágyást, de tisztán szexuális értelmű is lehet
-       A szeder a testi élvezetek múlandóságát szimbolizálja, hasonló a széna jelentése is
-       A kutyafejű alakok pedig a Domonkos- rendi szerzetesek akiket az egyház kutyáinak neveztek a boszorkányüldözésben játszott szerepük miatt
 
 
A szimbólumok felismerésére az Ezeréves Birodalom  milleneum-oltárát választottam, melynek külső tábláin: A teremtés harmadik napja, belső tábláin: Édenkert (avagy a gyönyörök kertje) a földi paradicsom, és A pokol elnevezésű festmények láthatóak.
 
Az oltár a madridi Prado múzeumban található. Érdekességként megemlítem, hogy elég nehezen lehet megtalálni, ha nem tudjuk, hogy a spanyolok El Bosckónak nevezik a festőt. Az oltár a számomra megdöbbentően kicsinek tűnt, mivel azt gondoltam, hogy egy teljes falat betöltő hatalmas oltárt fogok látni. A mérete 220X195 centiméter kihajtva mindkét szárnyat.
Ismertebb nevén a Gyönyörök Kertje
 
A hangsúlyt most a kép belső tábláira helyezve, először zavarba jövünk merről és merre felé haladva nézzük. Már az első pillanatban összekever minket a figurák sokasága, sokfélesége, annál is inkább mert a tevékenységük nagyon is egyfélének tűnik: a szerelem csodálatos kultuszának áldoznak.
Hatásos középtengely az élet kútja, melynek függőleges hangsúlyozására a tábla három részre osztódik fel. Közepét az ovális tavacska jelöli, amely mint egy köldök, tehát tengely körüli diadalmenet forog. A föld köldökében minden forog két tucat meztelen lány áll. Hét másik, kevésbé feltűnően úszik a vízben. A központi leánycsoport tizenkettes száma a hónapok számára utal, hiszen a nők élete a hold uralma alatt áll. 
Az örök kőrforgás, s az örök visszatérést jelenti
 
 
 A középső szárny értelmezéshez  egy kis adalék: a Szabad Szellem Testvérei istentisztelet-szerű összejöveteleiket „paradicsomnak” nevezték, és ez a szó volt a számukra a szerelem legmagasztosabb neve. Tehát ennek a szóhasználatnak megfelelően kell értelmeznünk a középső tábla paradicsomi jelenetét. Idealizált valóságról van szó a jelkép titkos állapotába átemelt „máról”, s ez a közvetlen jelenre való utalás határozza meg a triptichon egészét.
Nagyon érdekesen kedves az a jelenet, ahogy egy áttetsző félgömb burája alatt a lelkiatya vőlegényével párosít össze egy testes beginát, aki nem volt hajlandó lemondani ruházata maradványáról a fátyolról. A vőlegény a homlokához kap annyira hatással van rá a diadalmenet.  
 A lenyírt hajú mezítelen asszonyok apácák, a fejükön ábrázolt levéldísz arra utal, hogy túl vannak már a beavatáson. A fanatikus aszkézis szimbólumaként az egyik még az önkínzás eszközét a korbácsot kanyarítja a combjai közé. Talán azt mondja ezzel a festő, hogy az apáca a „kolostori pokolból” szabadulhatott.
 
     A harmadik tábla a Pokol melyből való kiutat a középső tábla mutatja (Édenkert) az Istenben való sziklaszilárd
     hittel, Istennel való megbékélt élet szintézisével kerülhető el a pokolba jutás.
 
A Pokol olyan élesen különül el a két táblától mint a nappal az éjszakától. Morális szempontból mégis van átvezetés, mivel a „szerencsejátékosok poklában ugyanis ott vannak a bűnbánatnak, tehát a jobbulásnak a lehetőségei, jelei. Lehetséges tehát a pokolból átjutni a paradicsomba. A muzsikusok pokla melletti jelenet inkább a pokoli büntetésre, mint paradicsomi jutalomra emlékeztet.
 
 A merev tekintetű hatalmas bagoly borzolja tollait egy párocska fölött, akik egy bimbó foglyaként kapálódzva próbálnak egymástól elszabadulni. Bimbó börtönük arra vall, hogy még éretlenek a testi szerelemre.
 
Sajnos az idő hiánya miatt csak néhány részletet tudtam kiemelni ebből a zseniális műből, de reménykedem abban, hogy érzékeltettem valamit Bosch festészetéből, humorából.  A teljesség igénye nélkül még meg kell említenem, hogy Bosch munkássága révén fedezték fel az európai művészetben újra a természetet. 
Művészetének első igazi követője id. Peter Bruegel volt, akinek képein letagadhatatlan Bosch hatása. Boscht a későbbi korokban méltatlanul elfelejtették, s mint a homályos metamorfózisok festőjeként tartották számon.
A 20, század elején a tudatalatti tanulmányozásának kezdete, és a szürrealisták megjelenése kellett ahhoz, hogy újra felfedezzék egyedülálló művészetét.
Van új a nap alatt? Vessünk csak egy pillantást Dali állataira, nos, Bosch festészete nem a szürrealizmus bölcsője volt?

     
     
Írások
     
Tartalom

A horoszkóp a lélek tükre,egyszer mindenkinek bele kell néznie! Kattints és tedd meg Te is! Szeretettel várok mindenkit!    *****    Találkozz SZEMÉLYESEN a SKAM sztárjával Budapesten!!! - Nézd magyar felirattal kedvenc SKAM sorozataid! - SKAM SKAM SKAM    *****    PIKKIN SHOP - Márkás cipõk, jó árak! - VANS, NEW BALANCE, CONVERSE, NIKE, PUMA, LEVI'S - KATT A CIPÕKÉRT!:)    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Sok asztrológiai és ezoterikus olvasmány,szoftverek,horoszkóp megrendelési lehetõségek diplomás asztrológustól! Kattints    *****    A legmenõbb mandalás póló a tied lehet! Kattints ide!    *****    A legjbb cicás póló a Pólómánia oldalán! Kattints!    *****    Horoszkóp minden érdeklõdõnek, diplomás asztrológustól. Rendeld meg, a nagyon részletes analízist és 3 év elõrejelzést!    *****    Gyémánt Erika blogja. Gyere és nézz be!    *****    Tarot kártyajóslás kedvezményes áron - Norina Tarot.    *****    Egy jó receptet keresel? Kattints, és válogass, a jobbnál jobb receptek között!    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Kiket várunk nagyon? ismerd meg a keresett és canon karaktereinket :)    *****    "Nekem nem kell a valóság! Én varázslatot akarok!" - Tennessee Williams    *****    Írásaim, Verseim, Gondolatok ~ Norina Wallace Oldala    *****    Mit érez irántad? Miért viselkedik úgy, ahogy? Megcsal? - A Tarot kártya tudja a választ! Norina Tarot    *****    <<< szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték - szerepjáték >>>    *****    AemyDesign.hu teljes kódolt designek gportalra és wordpressre, kódok, tutorialok. képek - AemyDesign.hu - AemyDesign.hu    *****    Blog, regények, hangulatok, zenék, vagyis minden, ami egy kicsit én, egy kicsit Nova-Time    *****    ÉS MI LESZ AZ ÁR, AMELYET MEG KELL FIZETNI MÁGIÁÉRT? MIRE LEHET KÉPES EGY DRUIDA, KI HOSSZÚ ÁLOMBÓL ÉBRED?